2021 m. gegužės mėnesį elektroninę parduotuvę www.ekopasaulis.lt įkūrė įmonė UAB „Prekių priežiūros ir rinkodaros paslaugos“. Pagrindinis mūsų tikslas prisidėti prie FAIRTRADE (sąžiningos prekybos) judėjimo, produktų populiarinimo ir skatinimo Lietuvoje. Ekopasaulis.lt yra pirmoji Lietuvoje FAIRTRADE produktų parduotuvė. Parduotuvėje rasite sertifikuotus FAIRTRADE ir EKOLOGIŠKUS produktus. 

FAIRTRADE ženklinimą ir tarptautinius ženklo suteikimo standartus nustato pasaulinė Sąžiningos prekybos judėjimo organizacijų asociacija „Fairtrade International“ (FLO). „Fairtrade“ standartai užtikrina paramą vargingiausių pasaulio valstybių smulkiųjų gamintojų organizacijoms ir žemės ūkio darbuotojams bei skatina tvarią socialinę, ekonominę plėtrą ir aplinkos apsaugą.

„Fairtrade“ standartai reikalauja, kad prekybininkai visus produktus pirktų gamintojams mokėdami „Fairtrade“ minimaliąją kainą ir (arba) „Fairtrade“ priemoką. „Fairtrade“ nustatyta minimaliąja kaina siekiama padėti gamintojams padengti tvarios gamybos sąnaudas. „Fairtrade“ priemoka – tai pinigai, kuriuos gamintojai arba plantacijos darbininkai gali investuoti į savo gyvenimo kokybės gerinimą. Pavyzdžiui, priemokos skiriamos pagerinti darbininkų, ūkininkų ir vietinių bendruomenių sveikatos priežiūrą, švietimą, aplinką, ekonominę infrastruktūrą ir t. t. Patys ūkininkai arba darbininkai priima sprendimus dėl svarbiausių prioritetų ir administruoja „Fairtrade“ priemokos naudojimą. Be to, pagal „Fairtrade“ standartus išankstinio apmokėjimo sandoriuose prekybininkai turi sumokėti avansą, jeigu to reikalauja gamintojai. Taip gamintojams sudaromos geresnės sąlygos iškart gauti lėšas ir padedama jų verslo plėtrai.

„Fairtrade“ standartai reikalauja, kad būtų taikoma aplinką tausojanti žemės ūkio praktika. Pagrindiniai reikalavimai: mažesnis ir saugus agrochemikalų naudojimas, tinkamas ir saugus atliekų tvarkymas, dirvožemio derlingumo palaikymas ir vandens išteklių priežiūra bei genetiškai modifikuotų organizmų nenaudojimas. „Fairtrade“ sertifikuoti gamintojai privalo saugoti aplinką, kurioje dirba ir gyvena: natūralaus vandens telkinius, žmonių neliestus miškus ir kitas teritorijas. „Fairtrade“ standartai nenumato privalomo ekologinio sertifikavimo, tačiau ekologinė gamyba skatinama už ekologiškai užaugintus produktus atlyginant didesnėmis minimaliosiomis „Fairtrade“ kainomis.

„Fairtrade“ sistema užtikrina, kad nenaudojamas priverstinis darbas, taip pat garantuoja, kad nenaudojamas vaikų iki 15 m. darbas. Tai nereiškia, kad vaikai negali dalyvauti produktų gamyboje, pvz., kai jie mokosi tradicinio amato. Tiesiog kontroliuojama, kad tokia veikla nekenktų vaiko gerovei, t. y. netrukdytų mokytis arba nepakenktų sveikatai.

Nuotraukos mūsų partnerių OXFAM FAIR TRADE

Dalies teksto šaltinis: http://www.vartotojai.lt/lt/fairtrade/garantijos